25 maja 2002 roku o godzinie 16.21
Zdjęcie wykonane w Gdańsku na Targu Węglowym podczas I Światowego Zjazdu Gdańszczan

fot: Michał Mazurkiewicz (grupa Fantomas)
Powered by Zoomify
© Urząd Miejski w Gdańsku